Milan Vujanović održao pozivno predavanje u Hong Kongu

Doc. dr. sc. Milan Vujanović održao je pozivno predavanje pod naslovom The Impact of Climate Change on Energy Systems na Hong Kong Polytechnic Universityju

Docent Vujanović voditelj je istraživačke grupe koja se bavi modeliranjem izgaranja i nastajanja polutanata u paketu AVL-FIRE. Sažetak njegovog predavanja možete pročitati na linku.