Terenska nastava 2018.

Prošli tjedan, u sklopu terenske nastave Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, studenti usmjerenja energetika posjetili su: termoelektranu Plomin, sustav za pripremu pitke vode u Ponikvama na otoku Krku, reciklažni centar Treskavac te hidroelektranu Vinodol.