Studentski radovi

Diplomski radovi

2018.

Student

Tema rada

Mentor

Juratović, Vladimir

Sustav upravljanja nepovratnim ventilima

Lončar, Dražen

Ćulić, Luka

Validacija rješavača metodom harmonijske ravnoteže za simulacije pokretanja i zaustavljanja turbostrojeva

Jasak, Hrvoje

Batistić Ivan

Oblikovanje radnog kola i spiralnog kućišta brzohodne radijalne pumpe

Tuković, Željko

Škrapić, Filip

Održivi scenariji pogona fleksibilne termoelektrane

Lončar, Dražen

Ćeranić, Anja

Mapiranje potreba za grijanjem i analiza utjecaja energetske obnove na potencijal širenja centraliziranih toplinskih sustava

Pukšec, Tomislav

Vale, Carlo

Tehno-ekonomska analiza solarne toplane sa sezonskim skladištenjem toplinske energije u Zaprešiću

Krajačić, Goran

Jelić, Tin

Parna turbina solarne termoelektrane

Guzović, Zvonimir

Ivačić, Mirko

Optimiranje kombiniranog kogeneracijskog postrojenja u cilju postizanja kriterija visoke učinkovitosti

Schneider, Daniel Rolph

Crvelin, Mihovil Jakov

Usporedba klasičnog kombiniranog postrojenja i kombiniranog postrojenja s ubrizgavanjem vode

Čehil, Mislav

Budić, Roko

Utjecaj regenerativnog zagrijavanja na pogonsku fleksibilnost

Lončar, Dražen

Bajac, Jurica

Numerička analiza strujanja kroz vodeničko kolo

Tuković, Željko

Jovan, Ivica

Proračun opterećenja vjetra na plutajući pučinski objekt

Jasak, Hrvoje

2017.

Šutalo, Zvonimir

Primjena koncepta biorafinerije za povećanje učinkovitosti i isplativosti rada tvornice za proizvodnju šećera

Duić, Neven

Išek, Marko

Dinamika regulacije tlaka i temperature pregrijane pare

Lončar, Dražen

Volarić, Filip

Validacija sprege gibanja krutog tijela i računalne dinamike fluida u frekvencijskoj domeni

Jasak, Hrvoje

Varga, Josip

Matematički modeli plinskoturbinskih postrojenja

Čehil, Mislav

Jugović, Antun

Modeliranje kombiniranog Brayton-ORC Rankine postrojenja

Čehil, Mislav

Burić, Ivan

Uloga energetskih zadruga i zajednica u solarizaciji otoka Republike Hrvatske

Krajačić, Goran

Tomašević, Matija

Proračun kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu

Schneider, Daniel Rolph

Stanić, Tomislav

Matematički model sustava ukapljenog naftnog plina u automobilu

Čehil, Mislav

Pavlinek, Luka

Tehno-ekonomska analiza integracije obnovljivih izvora energije i sektora transporta u energetsku mrežu otoka

Duić, Neven

Lovrak, Ana

Mapiranje potreba za grijanjem i energetsko planiranje s fokusom na centralizirane toplinske sustave-analiza slučaja za grad Zagreb

Duić, Neven

Begić, Tomislav

Matematički model TE-TO Zagreb

Čehil, Mislav

Cerinski, Damijan

Numerička simulacija procesa spreja i izgaranja u komori za izgaranje mlaznog motora

Vujanović, Milan

Majdandžić, Mario

Solarizacija Republike Hrvatske

Krajačić, Goran

Bartolec, Bruno

Numerička simulacija strujanja u višestupanjskom aksijalnom kompresoru

Jasak, Hrvoje

Šeb, Borna

Numerička karakterizacija brodskog propelera

Jasak, Hrvoje

Žužul, Josip

Numerički proračun performansi rotora NASA 67

Jasak, Hrvoje

Šutalo, Filip

Ispitivanje inačica poboljšanih funkcija zida u simulaciji turbulentnog strujanja

Jasak, Hrvoje

Bilan, Marko

Projekt postrojenja za obradu sirove jezerske vode

Juretić, Hrvoje

Šojat, Borna

Razvoj automatiziranog procesa optimizacije profila turbinskih lopatica

Jasak, Hrvoje

Wolff, Daniel

Numerička analiza učinkovitosti HULA brtve

Tuković, Željko

Polarecki, Matija

Termodinamička analiza energetskog dijela rafinerijskog postrojenja

Schneider, Daniel Rolph

Dobravec, Viktorija

Planiranje lokalnog energetskog sustava primjenom analize “od dna prema gore”

Krajačić, Goran; Schrøder Pedersen, Allan

2016.

Jurić, Filip

Numerička simulacija procesa spreja i izgaranja

Vujanović, Milan

Barta, Marija

Optimiranje razgradnje prirodnih organskih tvari postupcima temeljenim na primjeni UV zračenja

Juretić, Hrvoje; Cajner, Hrvoje

Krmelić, Nikola

Matematički model plinske turbine u TETO Sisak

Čehil, Mislav

Slunjski, Mihael

Matematički model kogeneracijskog postrojenja na gorivo iz otpada

Schneider, Daniel Rolph

Rohlik, Petar

Koncept iskorištavanja biootpada za proizvodnju biometana

Duić, Neven

Rajaković, Zoran

Matematički model Bloka K u TE-TO Zagreb

Čehil, Mislav

Prajdić, Slaven

Analiza toplinskih tokova između susjednih stanova u višestambenoj građevini

Čehil, Mislav

Martinjak, Matija

Numerička simulacija sustava za selektivnu katalitičku redukciju

Vujanović, Milan

Bešenić, Tibor

Implementacija i validacija elektrolitskog modela dva potencijala u numeričkom modelu gorivnog članka

Jasak, Hrvoje

Horvat, Marko

Studija modela interakcije rotora i statora kod numeričkog određivanja performansi centrifugalnih pumpi

Jasak, Hrvoje

Dorotić, Hrvoje

Tehno-ekonomska analiza implementacije centraliziranog sustava grijanja na biomasu na primjeru grada Ogulina

Duić, Neven

Bila, Filip

Primjena vakuumske membrane pri obradi otpadne vode tekstilne industrije

Dobrović, Slaven

Larma, Marijana

Primjena digitalne korelacije slike za separaciju modova kod loma kompozitne konstrukcije pri mješovitom opterećenju

Tuković, Željko; Ivanković, Alojz

Žiher, Ante

Analiza prikladnosti različitih vrsta ogrjevnog drva u obliku drvne sječke kao goriva za male i srednje kotlove

Ljubas, Davor

Pavičević, Matija

Primjena toplinskog spremnika za povećanje učinkovitosti i isplativosti pogona postrojenja u sklopu centraliziranih toplinskih sustava

Duić, Neven

Hlušička, Alex

Predobradba bunarske vode bogate huminskim tvarima pomoću ozona

Juretić, Hrvoje

Doračić, Borna

Model reaplikacije za planiranje, razvoj i integraciju pametnih centraliziranih toplinskih sustava u pametne energetske sustave

Vad Mathiesen, Brian; Krajačić, Goran