Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš

Zavod za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, osnovan je radi obrazovanja inženjera u području konstrukcije, projektiranja i održavanja energetskih strojeva (parnih kotlova, parnih, plinskih i vodnih turbina, pumpi, ventilatora, kompresora…) te pružanja stručne i razvojne podrške domaćoj industriji energetske opreme.

Zahvaljujući kontinuiranom znanstvenom i stručnom usavršavanju nekoliko generacija zaposlenika i suradnika, u više od četiri desetljeća postojanja, Zavod je nadrastao lokalne okvire i stekao međunarodnu prepoznatljivost koja se danas posebno ističe u području razvoja i primjene računalne mehanike fluida te u području održivoga energetskoga i ekološkog razvoja.

 

Više...

Zavod čine tri katedre:

te tri laboratorija:

  • Laboratorij za energetska postrojenja,
  • Laboratorij za hidrodinamiku i hidrauličke strojeve te
  • Laboratorij za vodu, gorivo i mazivo. 

Nastavnici Zavoda sudjeluju u nastavi preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija strojarstva, najviše na Procesno-energetskom smjeru. U obrazovnom procesu obuhvaćena su područja energetike, energetskih postrojenja i strojeva, računalne mehanike fluida te inženjerstva voda i okoliša. Uz tradicionalna područja istraživanja i obrazovanja u nastavni program kontinuirano se implementiraju najnovija znanja te razvijaju i primjenjuju suvremene inženjerske metode. Rezultat znanstveno istraživačkog rada koji se odvija kroz nacionalne i europske projekte je i velik broj objavljenih radova u priznatim svjetskim časopisima.

U osposobljavanju budućih inženjera za planiranje i vođenje energetskih procesa i sustava, projektiranje energetskih postrojenja, te razvoj, konstruiranje i održavanje energetske opreme, osobita pozornost se posvećuje problematici korištenja i integracije različitih obnovljivih izvora energije, energije vjetra, sunca, biomase i geotermalne energije.

Za poboljšanje karakteristika postojećih, projektiranje novih te primjenu i održavanje različitih vrsta turbostrojeva ravnopravno se, uz klasične metode termodinamičkih, hidrauličkih i aerodinamičkih proračuna, koriste i suvremene inženjerske računalne metode i eksperimentalna ispitivanja.

U suradnji s industrijskim partnerima razvijaju se numerički modeli za proračune složenih strujanja fluida, izmjene topline, izgaranja i emisija te čvrstoće materijala.

U području inženjerstva vode i zaštite okoliša studenti se obrazuju kroz više kolegija u kojima se uz teorijske osnove poseban naglasak daje praktičnom i eksperimentalnom radu vezanom uz tehnologije obrade voda, goriva, maziva i zaštite okoliša.

U znanstveno-istraživačkom radu Zavod surađuje s velikim brojem svjetskih sveučilišta i organizacija. Suradnja s gospodarstvom pored stručne podrške obuhvaća i razvoj novih proizvoda te izradu idejnih projekata postrojenja iz prethodno navedenih područja djelovanja Zavoda.

POSEBNOSTI ZAVODA

U okviru Zavoda djeluje grupa koja je među vodećima u Republici Hrvatskoj po broju odobrenih i izvedenih europskih projekata. Dio zaposlenika Zavoda čine grupu koja je glavni organizator SDEWES konferencije, jedne od najistaknutijih u svijetu u području održivog razvoja energetike, voda i zaštite okoliša. Više od deset godina grupa zaposlenika surađuje na istraživanjima s vodećim svjetskim institutom za ispitivanje motora s unutarnjim izgaranjem. Na Zavodu se redovito organiziraju i OpenFOAM radionice o razvoju i primjeni ovog računalnog alata za numeričko modeliranje u mehanici kontinuuma, koji je međunarodno priznat ne samo u akademskoj zajednici, nego i u industriji i čijem razvoju su u velikoj mjeri doprinijeli zaposlenici Zavoda.

POVIJEST

Zavod je osnovan 1971. godine spajanjem Katedre Energetska postrojenja i energetiku i Katedre za mehaniku fluida pod pokroviteljstvom prof. dr. sc. Marka Majcena. Njegov smisao za odabir i okupljanje mladih talenata te briga za znanstveni i poslovni napredak postavili su temelje Zavoda. Od 1978. godine, Zavod za energetska postrojenja su vodili:

  • prof. dr. sc. Ladislav Kreuh (1978-1980)
  • prof. dr. sc. Mijo Mustapić (1980-1984, 1988-1990)
  • prof. dr. sc. Marko Majcen (1984-1988)
  • prof. dr. sc. Nikola Šerman (1990-2002)
  • prof. dr.sc. Željko Bogdan (2002-2012)
  • prof. dr. sc. Zvonimir Guzović (2012-2014, 2018-)
  • prof. dr. sc. Dražen Lončar (2014-2018)

1997. godine Katedra za ekologiju, vodu, goriva i maziva odvojila se od Katedre za energetska postrojenja, a Katedra za hidromehaniku i hidrauličke strojeve razdvojila se na Katedru za turbostrojeve i Katedru za mehaniku fluida. 2017. godine Katedra za mehaniku fluida izdvojila se u zasebni zavod.

Sakrij

Vijesti