Nastava

Procesno-energetski smjer

Procesno-energetski smjer obrazuje stručnjake za projektiranje i vođenje eksploatacije procesnih, energetskih i termotehničkih postrojenja te razvoj i konstrukciju strojeva i uređaja za ta postrojenja.

Prikaži više

U procesnim postrojenjima prerađuju se različite tvari koje pri tome dobivaju više upotrebne vrijednosti. Toj kategoriji pripadaju npr. postrojenja u prehrambenoj, kemijskoj i petrokemijskoj industriji, industrijskoj proizvodnji lijekova i sl. Procesna postrojenja ostvaruju svoju funkciju podvrgavanjem tvari različitim mehaničkim, toplinskim i kemijskim operacijama. Projektiranje i vođenje tehnoloških procesa u kojima prevladavaju kemijske operacije jest područje djelovanja kemijskog inženjerstva, ali projektiranje, konstrukcija, proizvodnja i održavanje opreme u procesnim postrojenjima najčešće je zadaća strojarskog inženjera.

U energetskim postrojenjima dio se energije zatečene u prirodi u nekom od izvornih oblika pretvara u oblike pogodne za transport i neposrednu upotrebu. Energetska postrojenja isporučuju potrošačima energiju najčešće u obliku električne energije i toplinske energije pa toj kategoriji pripadaju sve vrste elektrana i energana. Pretvorba energije iz izvornog oblika u električnu energiju odvija se nizom međupretvorbi od kojih djelokrugu strojarskog inženjera pripadaju oni dijelovi postrojenja u kojima se energija iz izvornog oblika pretvara u mehanički rad.

Termotehnička postrojenja održavaju u zadanim prostorima mikroklimatske uvjete primjerene namjeni tih prostora neovisno o meteorološkim prilikama, pa tu kategoriju čine postrojenja s instalacijama za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju. Zadaća je strojarskog inženjera da takva postrojenja i pripadne instalacije projektira u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz namjene i arhitektonskog rješenja prostora. Ne manje važna zadaća je da projektom
postrojenja i odgovarajućom konstrukcijom njegovih komponenata osigura što racionalnije iskorištavanje energije uz korištenje obnovljivih izvora gdje je to moguće.

Zajednička obilježja pojavnih oblika navedenih postrojenja omogućuju izobrazbu strojarskog inženjera na Procesno-energetskom smjeru pripremljenog za uspješan rad na opisanim područjima.

Na razini preddiplomskog studija, koji završava baccalaureatom, polaznici se osposobljavaju za samostalan rad na inženjerskim zadacima s blagim usmjerenjem prema procesnoj tehnici, energetici ili termotehnici. Završetkom diplomskog studija na ovom smjeru postaje se diplomirani inženjer sa specijalističkim znanjima iz navedenih područja, kakav je sposoban obavljati i najsloženije radne zadaće temeljene na znanstvenom pristupu rješavanju.

Uz zajedničke predmete studija strojarstva, nastavni program smjera sadrži produbljenja nastavnih sadržaja iz termodinamike, mehanike fluida i prijenosa topline i tvari kao fizikalnih osnova inženjerskih proračuna, temeljna znanja o dinamici procesa, automatskoj regulaciji i o procesnim mjerenjima te stručna znanja o energetskim strojevima i uređajima poput turbostrojeva, motora, kompresora, toplinskih aparata, rashladnih sustava, kotlova, cjevovoda i
sušara. Svi studenti tog smjera stječu i osnovna znanja o svojstvima i tehnološkoj pripremi pogonskih medija za pojedina postrojenja te potrebna znanja o zaštiti okoliša. Za rješavanje inženjerskih zadataka studenti se osposobljavaju individualnim konstrukcijskim i projektnim zadacima, koje samostalno obrađuju u okviru semestralnih radova, i laboratorijskim radovima koje izvode u manjim skupinama. Izborom odgovarajuće skupine vezanih izbornih kolegija smjera studenti se usmjeravaju prema užim specijalističkim područjima termotehnike, procesne tehnike ili energetike. S druge strane, slobodno izborni kolegiji i općeobrazovni izborni kolegiji omogućuju proširenje znanja prema osobnom interesu i afinitetu ili možda potrebi stipenditora.

Završeni stručnjaci Procesno-energetskog smjera zaposlenje će prije svega nalaziti u projektnim, proizvodnim, savjetodavnim i sličnim ustanovama koje se bave procesnim, energetskim ili termotehničkim postrojenjima i uređajima. Oni će međutim moći jednako uspješno raditi na svakom mjestu gdje racionalna proizvodnja ili potrošnja energije predstavlja bitan element radnog procesa.

”Sakrij”

Nastavni plan i opisi kolegija