Gdje smo

Prostorije Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju raspoređene su na lokacijama unutar Južne i Istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a nalazi se na adresi Ivana Lučića 5.

Lokaciju  ureda pojedinih djelatnika moguće je provjeriti na popisu djelatnika.