12. izdanje NUMAP-FOAM ljetne škole

Posljednja dva tjedna u kolovozu na Zavodu je održano dvanaesto izdanje ljetne škole NUMAP-FOAM pod vodstvom profesora Hrvoja Jasaka i Željka Tukovića.

Tijekom deset radnih dana polaznici su mogli kroz predavanja i rad jedan na jedan usavršiti svoje vještine programiranja i korištenja open source paketa za numeričku mehaniku fluida, OpenFOAM. Sudjelovalo je sedamnaest znanstvenika i studenata doktorskih studija iz 8 zemalja te sa Sveučilišta u Zagrebu. Na školi tradicionalno sudjeluju i studenti diplomskih studija s FSB-a koji na ovaj način pripremaju svoje projekte i diplomske radove.

Na zadnji dan škole, 01.09.2016., u prostorijama južne zgrade FSB-a, održana je mini-konferencija na kojoj su polaznici predstavili svoj rad i rezultate istraživanja. Ispitana je i mogućnost nastavka suradnje s polaznicima škole, kroz produženi boravak stranih studenata i kolega znanstvenika na FSB-u, koji bi se trebao ostvariti tijekom 2018. godine.