Profesor Guzović dobitnik nagrade Fran Bošnjaković

Predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš te bivši dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, redoviti profesor Zvonimir Guzović, dobitnik je prestižne sveučilišne nagrade “Fran Bošnjaković” za 2019. godinu.

Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuje se pojedincima u Hrvatskoj i inozemstvu za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Obrazloženje nagrade:

Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović diplomirao je 1982., magistrirao 1988. i doktorirao 1998. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od 1982. godine radi na FSB-u, današnjem Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš, čiji je danas predstojnik. Od 2014. do 2018. u dva je mandata obnašao dužnost dekana FSB-a. Aktivni je član New York Academy of Sciences od 2003. godine te International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) organizacije od 2010. godine. Kao gostujući znanstvenik boravio je na sveučilištima u Nišu i Mariboru. Sudjelovao je na 14 znanstvenih i domaćih projekata kao voditelj i suradnik. Autor je 105 znanstvenih radova iz područja termodinamike i aerodinamike, prijenosa topline i mase kod turbostrojeva, obnovljivih energetskih izvora te energetike općenito. Posebice se ističu istraživanja konvektivnog prijelaza topline kod parnih i plinskih turbina i geotermalne elektrane, koje se koriste u praksi te znanstvenom radu. Neposredno je sudjelovao u organizaciji više međunarodnih znanstvenih skupova. Pridruženi je urednik časopisa Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems – JSDEWES, indeksiranom u bazi Web of Science. Dobitnik je priznanja za izuzetni doprinos razvoju Sveučilišta u Zagrebu (2018. godine) te odlikovan Spomenicom Domovinskog rata. Bio je mentor u izradi 2 doktorska, 2 magistarska te 64 diplomska i završna rada.

Čestitamo!